Düşük Tedavisi Fethiye

Düşük tedavisi Fethiye, düşük sonrası süreçleri yönetmek, kadının sağlık durumunu stabilize etmek, olası riskleri önlemek ve düşüğün nedenlerini araştırmak için yapılan uygulamadır. Gebelik, ortalama 40 hafta süren, bebeğin anne karnındaki gelişimini tamamlayıp, dış dünyada yaşamaya hazır hale gelmesiyle sonlanan bir süreçtir. Ancak düşük durumunda, bebek anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan hamilelik sonlanmış olur. Gebeliğin 20 haftadan önce ve bebek henüz 500 gram ağırlığına ulaşmadan sonlanması, düşük olarak adlandırılır. 

Hamileliğin hangi döneminde gerçekleştiğine bakılarak, düşükleri iki grup altına sınıflandırmak mümkündür. Buna göre, gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşen düşükler, erken düşük olarak adlandırılırken; üç aydan sonraki düşükler, geç düşük olarak adlandırılır. Düşük tedavisi, düşüğün tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği dikkate alınarak planlanır. Tam düşük gerçekleşmeyen, rahim içinde parça kaldığı durumlarda, kürtaja başvurulur. Tekrarlayan düşüklerde ise düşüğe neden olan faktörlerin tespit edilmesi gerekir. Yazımızın devamında ‘’Düşük tedavisi nasıl yapılır?’’, ‘’Düşük tedavisi ne kadar sürer?’’, ‘’Düşük nedenleri nelerdir?’’ ve ‘’Düşük belirtileri nelerdir?’’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Fethiye düşük tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Düşük Nedir?

Düşük; bebeğin rahim içerisindeki gelişimini tamamlamadan, dış dünyada yaşamasına elverişli şartlar henüz gelişmemişken, gebeliğin sonlanmasıdır. Düşük durumunda gebelik, canlı doğuma ulaşamadan biter. Tıbbi isimlendirmesi abortus olan düşükler, erken ve geç düşük olmak üzere ikiye ayrılır. Gebeliğin ilk 12 haftasında görülen düşükler erken düşük; sonrasında görülen düşükler ise geç düşük olarak adlandırılır. Erken düşüklerle karşılaşılma sıklığı, geç düşüklere oranla daha fazladır. Erken düşükler, genellikle bebekte kromozom bozuklukları olması nedeniyle ortaya çıkar. Ancak, birçok farklı neden düşüğe sebep olabilir.

Düşükler söz konusu olduğunda karşılaşılan bir tablo da, tekrarlayan düşüklerdir. Üç veya daha fazla gebeliğin düşükle sonuçlanması durumunda, tekrarlayan düşüklerden söz etmek mümkündür. Tekrarlayan düşük durumunda, tedavi sürecinin planlanabilmesi için düşüklere neden olan faktörlerin tespit edilmesi gerekir.

Düşük Belirtileri Nelerdir?

Düşüğün erken tespit edilmesi, hasta sağlığının korunması adına oldukça önemlidir. Düşük yapan hastalarda karşılaşılan başlıca belirtiler;

 • Vajinal kanama,
 • Karın ağrısı,
 • Mide bulantısı ve kusma,
 • Ateş,
 • Halsizlik,
 • Sırt ağrısı olarak karşımıza çıkar.

Özellikle hamileliğin ilk 20 haftasında ortaya çıkan bu gibi belirtiler, düşük yapıldığının işareti olabilmektedir. Bu belirtileri gösteren anne adaylarının, en kısa sürede kadın doğum uzmanı bir hekime başvurmaları gerekir. 

Düşük Neden Olur?

Düşükle sonuçlanan gebeliklerde, genellikle fetüste birtakım gelişimsel problemler olduğu görülür. Özellikle erken düşüklere bakıldığında, düşüğe neden olan faktörler arasında kromozom bozuklukları ön plana çıkar. Kromozom anomalileri, döllenme sırasında embriyonun bölünürken ortaya çıkan hatalar nedeniyle oluşur. Fetüste fazla veya eksik sayıda kromozom olması, bebeğin sağlıklı gelişimini engelleyebilir. 

Anne adayında var olan bazı kronik rahatsızlıklar da düşük riskini artırır. Diyabet, tiroid, hormonal bozukluklar, enfeksiyon hastalıkları, rahim ve rahim boynu olan servikste görülen hastalıklar, düşüğe neden olan faktörler olarak karşımıza çıkar.

Düşük Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?

 • Anne adayının 18 yaşının altında ve 35 yaşının üstünde olması,
 • Anne adayının çok zayıf veya çok kilolu olması,
 • Daha önceden düşük öyküsü bulunan hastalar,
 • Sigara, alkol, kafein gibi zararlı maddelerin aşırı tüketimi ve uyuşturucu madde kullanımı,
 • Anne adayının kontrol altına alınmamış kronik hastalıklarının bulunması, düşük riskini artıran faktörlerdir. 

Düşük Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hamileliğin düşükle sonuçlandığı durumlarda, anne sağlığını korumaya yönelik tedavilerin uygulanması esastır. Hastalarda görülen kanamayı durdurmak ve enfeksiyon gelişimini önlemek için hastalar tedavi altına alınır. 

Düşük tedavisinde belirleyici olan faktör, düşüğün tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Tam düşüklerde rahim içerisinde parça kalmazken, tamamlanmamış düşüklerde rahim içinin kürtaja başvurularak temizlenmesi gerekir. Düşüklerin %50’si, tamamlanmamış düşük kapsamına girer. Bu nedenle, düşükle sonuçlanan gebeliklerin birçoğunda, kürtaja başvurulması gerekir. Tekrarlayan düşük durumlarında ise hastaların çocuk sahibi olabilmesi için düşüğe neden olan faktörün tespit edilmesi ve buna uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. 

Düşüğün gerçekleşmediği ancak düşük riskinin yüksek olduğu gebelik durumlarında başvurulan yöntemler de, düşük tedavisi kapsamında değerlendirilir. Bu tür, düşük riski barındıran gebeliklerde, riskli gebelik takibi yapılarak anne ve bebek sağlığını korumak için gerekli olan önlemler alınır. Vajinal kanama görülen hastalarda, kanamayı durdurucu bir ilaç tedavisine başvurulur. Uygulanan ilaç tedavisi ile düşüğün engellenmesi amaçlanır.

Fethiye Düşük Tedavisi Fiyatları 2023

Fethiye düşük tedavisi fiyatları, uygulamanın detaylarına ve benzer etmenlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Doktora Sorun!
Call Now Button